Home Page Image
 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4,
22-400 Zamość

tel.: +48 84 677 67 26
fax: +48 84 677 67 10
mail: zsim@wszia.edu.pl
 

Cena: 40 zł

 


Dla autorów:

Zapraszamy do współpracy i nadsyłania propozycji artykułów, opracowań oraz sprawozdań. Materiały prosimy przesyłać na podany niżej adres. Ewentualne pytania dotyczące tematyki proponowanych artykułów prosimy kierować do Redaktora Naczelnego, pytania dotyczące przygotowania technicznego materiałów prosimy kierować do Sekretarza Redakcji na adres poczty elektronicznej: zsim@wszia.edu.pl

Uwagi
dotyczące przygotowania i nadsyłania artykułów

 • Tytuły rozdziałów i podrozdziałów wyróżnione, nienumerowane.
 • Wykresy i rysunki najlepiej w odcieniach szarości (z uwagi na czarno-biały druk). Jeśli jest to możliwe, prosimy o dołączenie plików źródłowych do rysunków (np. Excel, Statistica) lub rysunków w oryginalnych formatach (np. bmp, wmf, jpg), ewentualnie o udostępnienie wydawnictwu grafik, map i zdjęć do zeskanowania.
 • Rysunki i tabele numerowane, numerowanie ciągłe jednolite w całym artykule (Tab. 1., Rys. 1.)
 • Wzory wystawione wyrównane do środka strony, opatrzone numerami w nawiasach kwadratowych z lewej strony.
 • Przypisy rzeczowe numerowane, na dole strony.
 • Przypisy bibliograficzne w tekście w układzie nazwisko/data,
  np. [Green 2002, s. 45].
 • Literatura na końcu artykułu, pozycje bibliograficzne uporządkowane alfabetycznie, nienumerowane,
  np. Greene W. H. (2002): Econometric Analysis. Prentice Hall, 5th edition.

Do artykułu dołączone streszczenia w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem) – około 10–20 wierszy, słowa kluczowe (w języku angielskim) oraz klasyfikację artykułu według Journal of Economic Literature (JEL) Classification System.

Prosimy również o podanie afiliacji autora/autorów oraz adresu (numeru telefonu) do korespondencji.

Artykuły prosimy nadsyłać w formie wydrukowanej (1 egzemplarz) i elektronicznej na adres:

Zamojskie Studia i Materiały - Seria Fizjoterapia
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość

e-mail: zsim@wszia.edu.pl
tel. +48 (84) 677 67 09

Na wersji drukowanej prosimy zaznaczyć ołówkiem miejsca, w których została użyta niestandardowa czcionka (specjalne znaki matematyczne, litery greckie).

Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie, że artykuł nie był dotąd publikowany drukiem i nie został złożony do druku w innej redakcji.

Jeśli w artykule zostały użyte zdjęcia, grafiki itp. nie będące własnością autora, prosimy dodatkowo o dołączenie pisemnego oświadczenia, że autor uzyskał zgodę na ich publikację.

 

   
     

© Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu