Home Page Image
 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4,
22-400 Zamość

tel.: +48 84 677 67 26
fax: +48 84 677 67 10
mail: zsim@wszia.edu.pl
 

Cena: 40 zł

 


Dotychczas w serii ukazały się:

 

Zamojskie Studia i Materiały 33 (2010)

ZSiM rok 2010 zeszyt 33

Jarosław Bubiło
Wybrane problemy prawne związane ze zwolnieniem od egzekucji przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki ograniczeń egzekucyjnych w zakresie przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych. Autor dokonuje zwięzłej analizy uregulowań prawnych przewidujących takowe zwolnienia (egzekucja sądowa i administracyjna) i dochodzi do wniosku, że w aktualnie obowiązującym polskim porządku prawnym prowadzenie egzekucji w tym zakresie prowadziłoby do naruszenia normy generalnej w postaci konstytucyjnie gwarantowanej wolności sumienia i religii. Potwierdza to fakt, iż zwolnienie od egzekucji przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych jest niezależne od tego, do jakiego wyznania o uregulowanej sytuacji prawnej należy dłużnik.

...więcej

 

Zamojskie Studia i Materiały 29 (2009)

ZSiM rok 2009 zeszyt 29

Spis artykułów:

Ryszard Orłowski
Dr Zbigniew Mitura, profesor WSZiA

Bonawentura Maciej Pawlicki
Ochrona interesu publicznego w inwestycjach budownictwa i rozwoju przestrzennego w Polsce
Public interest protection in the building construction and spatial development in Poland

...więcej

 

Zamojskie Studia i Materiały 24 (2007)

ZSiM rok 2007 zeszyt 24

Spis artykułów:

Jan Andreasik
Ontologiczne podstawy oceny przedsiębiorstwa
Ontological Basis for Enterprise Assessment

Bojczuk Inna
Zapewnienie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych z zastosowaniem marketingu strategicznego
Securing Innovative Development of Industrial Enterprises with the Use of Strategic Marketing

...więcej

 

Zamojskie Studia i Materiały 23 (2007)

ZSiM rok 2007 zeszyt 23

Spis artykułów:

I. KONCEPCJE BADAŃ ZAGROŻEŃ GOSPODARCZYCH

Edward Nowak
Metody badania sytuacji ekonomiczno-finansowej małych i średnich przedsiębiorstw

Mieczysław L. Owoc, Janina A. Jakubczyc
Metody sztucznej inteligencji w badaniach zagrożenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw

...więcej

   
     

© Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu