Home Page Image
 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4,
22-400 Zamość

tel.: +48 84 677 67 26
fax: +48 84 677 67 10
mail: zsim@wszia.edu.pl
 

Cena: 40 zł

 


Dotychczas w serii ukazały się:

Zamojskie Studia i Materiały 23 (2007)

I. KONCEPCJE BADAŃ ZAGROŻEŃ GOSPODARCZYCH

Edward Nowak
Metody badania sytuacji ekonomiczno-finansowej małych i średnich przedsiębiorstw

Mieczysław L. Owoc, Janina A. Jakubczyc
Metody sztucznej inteligencji w badaniach zagrożenia działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Zdzisław S. Hippe
Suita narzędzi uczenia maszynowego do ekstrakcji informacji i wiedzy z danych

II. STATYSTYCZNO-EKONOMETRYCZNE
METODY PROGNOZOWANIA ZAGROŻEŃ GOSPODARCZYCH

Maria Drozdowicz-Bieć, Robert Pater, Marian Wargacki
Zastosowanie wskaźników wyprzedzających w prognozowaniu sytuacji na rynku pracy województw lubelskiego i podkarpackiego

Paweł Sewastianow
Wskaźniki wyprzedzające zatrudnienie w województwie podkarpackim

Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz
Ocena kondycji małych przedsiębiorstw z województw lubelskiego i podkarpackiego za pomocą logitowych modeli mikro-makro

Jarosław Bielak
Zastosowanie barometru nastrojów gospodarczych do budowy krótkookresowych modeli rynku pracy na poziomie regionu

III. METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
W PROGNOZOWANIU ZAGROŻEŃ GOSPODARCZYCH

Andrzej Burda, Barbara Kuczmowska, Zdzisław S. Hippe
Zespoły sztucznych sieci neuronowych do przewidywania stanu ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw

Barbara Kuczmowska, Andrzej Burda, Zdzisław S. Hippe
Przewidywanie stanu ekonomicznego małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem sieci przekonań Bayesa. Analiza porównawcza ze sztucznymi sieciami neuronowymi.

Jan Andreasik
Inteligentny system z bazą przypadków do prognozowania kondycji przedsiębiorstw. Proces wydobywania wiedzy ukrytej (eksternalizacja)

   
     

© Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu