Home Page Image
 

Kontakt:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4,
22-400 Zamość

tel.: +48 84 677 67 26
fax: +48 84 677 67 10
mail: zsim@wszia.edu.pl
 

Cena: 40 zł

 


Dotychczas w serii ukazały się:

Zamojskie Studia i Materiały 29 (2009)

I. ARTYKUŁY

Ryszard Orłowski
Dr Zbigniew Mitura, profesor WSZiA

Bonawentura Maciej Pawlicki
Ochrona interesu publicznego w inwestycjach budownictwa i rozwoju przestrzennego w Polsce
Public interest protection in the building construction and spatial development in Poland

Piotr Witkowski
Zadania i struktura organizacyjna administracji celnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
The tasks and the organizational structure of the customs administration in the European Union countries
Edward Przychodaj
Administracja samorządowa w procesie zmian
Local government administration in the process of changes

Włodzimierz Gerycz
Strategie rozwoju w polityce regionalnej Ukrainy. Studium przypadku
The development strategies in Ukrainian policy. Practical research

Andrzej Pakuła, Piotr Chadała
"Uliniowienie" podatku od dochodów osobistych
Income tax flattening

Jarosław Bubiło
Prawo do prywatności a sfera intymności w świetle dorobku polskiej doktryny i judykatury
The right to privacy and the sphere of intimacy in the light of polish doctrine and judicature

Joanna Winiarz
Pacta sunt servanda. Odzyskiwanie wierzytelności w działalności gospodarczej
Pacta sunt servanda. Collecting receivables in business activity

Tomasz Lewandowski
Termin do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
The time limit to file a plea of in the enforcement procedure

Małgorzata Tulej
Wykładnia w kontekście orzecznictwa interpretacyjneg Trybunału Konstytucyjnego
Interpretation in context of interpretive judicial decisions of the polish Constitutional Tribunal

Joanna Skrzyńska
 Jak Unia Europejska "walczy" z terroryzmem?
How European Union "fights" against terrorism?

Kazimierz Szatkowski
Znaczenie szacowania kosztów technicznego przygotowania produkcji
The importance of cost calculation in technical preparation of production

Stanisław Ślusarczyk, Julita Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk
CRM – zarządzanie relacjami z klientami.Nowa jakość czy kontynuacja marketingu bezpośredniego?
CRM – customer relationship management. New quality or direct marketing continuation?

Marta Dolecka
Eugeniusz Kwiatkowski (w 35 rocznicę śmierci)
Eugeniusz Kwiatkowski (in the 35th death anniversary)

Marta Dolecka
Maciej Rataj w 125 rocznicę urodzin i jego związki z Zamojszczyzną
Maciej Rataj in the 125th birth anniversary his connections with Zamość Region

Marek Blaszke
Polska w oczach Anglika – pobyt na dworze Stanisława Kostki Zamoyskiego George'a Burnetta, w latach 1804-1805
Poland perceived by an Englishman George Burnett’s stay in Stanisław Kostka Zamoyski’s manor house in 1804-1805

II. RECENZJE

Andrzej Pakuła
James M. Buchanan, Richard A. Musgrave. Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, 208 s.

Małgorzata Tulej
Roman Hauser, Janusz Trzciński. Prawotwórcze znaczenie orzeczeń trybunału konstytucyjnego w orzecznictwie naczelnego sądu administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, 126 s.

   
     

© Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu