Profil serii

zsim-tom-xvii-zeszyt-2Seria Fizjoterapia jest poświęcona fizjoterapii rozumianej jako dyscyplina o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia człowieka. Spotykamy w niej przede wszystkim prace oryginalne, ale także i przeglądowe poświęcone metodom fizjoterapeutycznym w profilaktyce, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji.

 

Zamojskie Studia i Materiały.
Seria Fizjoterapia – 4 punkty 

 

W sposób szczególny interesuje nas całościowy obraz człowieka dla którego ważne jest tak sprawne poruszanie się, jak oddychanie „pełną piersią” czy „jasny umysł”.

W tej serii znajdziemy także prace poświęcone interesującym postaciom klinicznym chorób i nowoczesnym metodom leczenia, mającym szczególne znaczenia dla naszych pacjentów, którzy rzadko mają tylko jeden problem zdrowotny. Stąd miejsce dla balneoklimatologii. Świadomi znaczenia medycyny społecznej publikujemy także czasami prace z zakresu pedagogiki zdrowotnej i filozofii medycyny. Dzięki temu mamy nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie tu coś dla siebie i zechce do nas wracać.

Zapraszamy do współpracy autorów prac oryginalnych, w tym doniesień kazuistycznych powiązanych z fizjoterapią. Prace przeglądowe publikujemy w zasadzie na zaproszenie redakcji kierowane do osób o istotnym dorobku w danej tematyce.

Publikujemy także informacje z życia towarzystw naukowych oraz varia. Formalne wymogi edytorskie są takie same jak w większości czasopism biomedycznych i zamieszczamy je na oddzielnej stronie.

Zapraszamy
Zespół Redakcyjny

Informujemy, że pierwotną wersją wydawnictwa jest wydanie papierowe