Kolegium redakcyjne

Redaktor Naczelny Serii

  • dr n. med. Rafał Sapuła

Redak­to­rzy tematyczni

  • dr hab. n. med. Andrzej Kle­in­rok
  • dr hab. n. med. Andrzej Lesiak
  • dr n. med. Krzysztof Mataczyński
  • dr n. med. Marek Macie­jew­ski
  • dr Mariusz Druż­bicki

Redak­tor statystyczny

  • dr hab. Mie­czy­sław Kower­ski

Redak­torzy językowi

  • Piotr Linek (j. polski)
  • John Glid­don (j. angielski)

Sekre­tarz Redakcji

  • dr Marta Wolanin