Spis recenzentów

Recenzenci 2017

 • dr Mariusz Drużbicki
 • dr hab. n.med. Jacek Durmała
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher
 • dr n. med. Krzysztof Mataczyński
 • dr n. med. Rafał Sapuła
 • dr Marta Wolanin

Recenzenci 2016

 • dr Mariusz Drużbicki
 • dr n. med. Krzysztof Mataczyński
 • dr n. med. Rafał Sapuła
 • dr Marta Wolanin

Recenzenci 2014

 • dr Mariusz Drużbicki
 • prof. dr hab. Tomasz Irzyniec
 • dr Marek Maciejewski
 • prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • dr Krzysztof Mataczyński
 • dr Teresa Pop
 • dr Rafał Sapuła
 • dr Marta Wolanin
 • dr Dorota Boniek-Poprawa
 • dr Agnieszka Sawicka
 • dr Artur Paterski
 • dr Michał Słomian

Recenzenci 2013

 • dr Mariusz Drużbicki
 • prof. dr hab. Tomasz Irzyniec
 • dr Marek Maciejewski
 • prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • dr Krzysztof Mataczyński
 • dr Teresa Pop
 • dr Rafał Sapuła
 • dr Michał Słomian
 • dr Marta Wolanin

Recenzenci 2012

 • dr n. med. Ewa Kostrzewa Zabłocka
 • dr n. med. Marek Maciejewski
 • prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • dr n. med. Jakub Pawlikowski
 • dr n. med. Rafał Sapuła
 • dr Janusz Skwarek
 • dr n. med. Michał Słomian

Recenzenci 2011

 • dr n. med. Joanna Wszoła Kleinrok
 • dr n. med. Marek Maciejewski
 • doc. dr n. med. Krzysztof Mataczyński
 • prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • dr n. med. Rafał Sapuła

Recenzenci 2010

 • dr hab. n med. Yevhen Dzis
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok
 • dr doc. Krzysztof Mataczyński
 • dr hab. n. med. Wiesław Siwek