Profil serii

Zamojskie Studia i Materiały – Seria Pedagogika jest poświęcona problematyce szeroko rozumianej pedagogiki. Zwracamy uwagę na aktualne problemy pedagogiczne mające związek z wychowaniem i kształceniem młodzieży w Polsce oraz krajach współczesnej Europy. Prezentujemy doniesienia naukowe pracowników naukowych i studentów, prowadzących badania w zakresie ważnych i aktualnych zagadnień pedagogiki we współczesnym świecie.

 

 Zamojskie Studia i Materiały.
Seria Pedagogika – 7 punktów

 

W kręgu zainteresowań naukowych autorów prezentowanych publikacji znajdują się również standardy edukacyjne oraz rozwiązania programowe i organizacyjne obecnego systemu edukacji w Polsce i krajach sąsiedzkich. Opisujemy też zagadnienia związane z kształceniem przyszłych pedagogów.

Mając na uwadze istotną problematykę społeczną oraz rozwój innych dziedzin wiedzy współpracujących z pedagogiką publikujemy czasami prace z zakresu socjologii lub filozofii. Dzięki temu mamy nadzieję, że każdy z Czytelników znajdzie tu coś dla siebie i zechce do nas wracać.

Zapraszamy do współpracy autorów prac oryginalnych, a w szczególności doniesień powiązanych z problemami współczesnej pedagogiki w zakresie zagrożeń procesu wychowawczego dzieci i młodzieży, diagnostyki tych zjawisk oraz profilaktyki pedagogicznej. Mile będą widziane artykuły  dotyczące zagadnień współczesnej resocjalizacji jak również nowatorskich metod oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Prace przeglądowe publikujemy w zasadzie na zaproszenie redakcji, kierowane do osób o istotnym dorobku naukowym w danej dziedzinie. Formalne wymogi edytorskie są takie same jak w większości czasopism naukowych i zamieszczamy je na oddzielnej stronie.

Zapraszamy
Zespół Redakcyjny

Informujemy, że główną (pierwotną) wersją wydawnictwa jest wydanie papierowe.