Rada Naukowa Serii

 • prof. Petro Husak
  (Narodowy Uniwersytet Wołyński w Łucku)
 • prof. Wolodymir Krawiec
  (Tarnopolski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Tarnopolu)
 • prof. Andrzej Lipczyński
  (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie)
 • prof. Mária Machalová
  (Uniwersytet Preszowski)
 • prof. Krzysztof Marczewski
  (WSZiA w Zamościu)
 • prof. František Mihina
  (Uniwersytet Preszowski)
 • prof. Oleg Padałka
  (Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie)
 • prof. Józef Stachyra
  (UMCS w Lublinie)
 • prof. Dorota Turska
  (UMCS w Lublinie)
 • prof. Hanna Żuraw
  (Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)