Rada Naukowa Serii

 • prof. Kazimierz W. Frieske
  IPiSS; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • prof. Petro Husak
  Narodowy Uniwersytet Wołyński w Łucku
 • prof. Wolodymir Krawiec
  Tarnopolski Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Tarnopolu
 • prof. Ewa Kula
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. Andrzej Lipczyński
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • prof. Maria Machalova
  Uniwersytet Preszowski
 • prof. Krzysztof Marczewski
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 • prof. Frantisek Mihina
  Uniwersytet Preszowski
 • prof. Oleg Padałka
  Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie
 • prof. Stefan J. Pastuszka
  Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
 • prof. Józef Stachyra
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Dorota Turska
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Hanna Żuraw
  Pedagogium. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie