Spis recenzentów

Recenzenci zeszytu w 2017 r.

 • dr Andrzej Balasiewicz
 • dr Andrzej Borys
 • prof. dr hab. Pavel Dancak
 • dr Andrzej Gołębiowski
 • Celina Koperwas
 • prof. Mieczysław Kowerski
 • prof. Adam Maj
 • prof. Wojciech Orłowski
 • dr Bernard Panasiuk
 • prof. dr hab. Stefan J. Pastuszka
 • dr Edward Przychodaj
 • prof. Halina Rarot
 • dr Rafał Sapuła
 • dr Joanna Sztejnbis-Zdyb
 • dr Katarzyna Ziomek-Michalak

Recenzenci zeszytu w 2016 r.

 •  dr Andrzej Balasiewicz
 • dr Andrzej Borys
 • dr Jerzy Chorążuk
 • dr Jacek Feduszka
 • mgr Celina Koperwas
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Kula
 • prof. nadzw. dr hab. Wiktor Łyjak
 • dr Krzysztof Mataczyński
 • dr Bernard Panasiuk
 • prof. dr hab. Stefan J. Pastuszka
 • dr Rafał Sapuła
 • dr Joanna Sztejnbis-Zdyb
 • dr Bogdan Szyszka
 • dr Katarzyna Ziomek-Michalak

Recenzenci zeszytu w 2015 r.

 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • dr hab. Andrzej Lipczyński
 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko

Recenzenci zeszytu w 2014 r.

 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • dr hab. Andrzej Lipczyński
 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko

Recenzenci zeszytu w 2013 r.

 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • dr hab. Andrzej Lipczyński
 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Ała Ryżanowa
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko

Recenzenci zeszytu w 2012 r.

 • dr hab. Beata Maria Nowak
 • dr hab. Piotr Mazur
 • dr hab. Andrzej Miszczuk
 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko
 • prof. dr hab. Ała Ryżanowa

Recenzenci zeszytu w 2011 r.

 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Petro Husak
 • dr hab. Andrzej Lipczyński

Recenzenci zeszytu w 2010 r.

 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Petro Husak

Recenzenci zeszytu w 2009 r.

 • prof. dr hab. Wladimir Czajka
 • dr hab. Piotr Mazur