Spis recenzentów

 Recenzenci zeszytu w 2015 r.

 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • dr hab. Andrzej Lipczyński
 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko

Recenzenci zeszytu w 2014 r.

 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • dr hab. Andrzej Lipczyński
 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko

Recenzenci zeszytu w 2013 r.

 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • dr hab. Andrzej Lipczyński
 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Ała Ryżanowa
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko

Recenzenci zeszytu w 2012 r.

 • dr hab. Beata Maria Nowak
 • dr hab. Piotr Mazur
 • dr hab. Andrzej Miszczuk
 • prof. dr hab. Iwan Bech
 • prof. dr hab. Wasyl Szejko
 • prof. dr hab. Ała Ryżanowa

Recenzenci zeszytu w 2011 r.

 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Petro Husak
 • dr hab. Andrzej Lipczyński

Recenzenci zeszytu w 2010 r.

 • dr hab. Piotr Mazur
 • prof. dr hab. Petro Husak

Recenzenci zeszytu w 2009 r.

 • prof. dr hab. Wladimir Czajka
 • dr hab. Piotr Mazur